H E L L O

Brief - co to jest?

Brief to dokument zawierający kluczowe informacje i wytyczne dotyczące projektu, który jest przekazywany od klienta do wykonawcy. Brief określa cele, zakres, wymagania, oczekiwania i ograniczenia projektu, stanowiąc podstawę do rozpoczęcia prac i zapewnienia, że wszystkie strony mają jasno określone oczekiwania.

Dlaczego Brief jest Ważny?

Brief odgrywa kluczową rolę w procesie projektowym z kilku powodów:

 • Jasność komunikacji: Zapewnia jasną i precyzyjną komunikację między klientem a wykonawcą, co minimalizuje ryzyko nieporozumień.
 • Określenie celów: Pomaga w określeniu celów projektu i jego oczekiwanych wyników, co pozwala na lepsze planowanie i realizację.
 • Zarządzanie oczekiwaniami: Ustalanie jasno określonych oczekiwań i wymagań pomaga w unikaniu rozczarowań i zmian w trakcie realizacji projektu.
 • Oszczędność czasu: Dobrze przygotowany brief skraca czas potrzebny na wyjaśnianie szczegółów i pozwala skupić się na realizacji projektu.
 • Podstawa do oceny: Służy jako punkt odniesienia do oceny postępów i jakości wykonanej pracy.

Elementy Skutecznego Briefu

Skuteczny brief powinien zawierać kilka kluczowych elementów:

 • Informacje o kliencie: Krótkie wprowadzenie do firmy lub osoby zlecającej projekt, jej misji i wartości.
 • Opis projektu: Szczegółowy opis projektu, jego celu i oczekiwanych wyników.
 • Grupa docelowa: Definicja grupy docelowej, do której skierowany jest projekt.
 • Zakres prac: Konkretne zadania i działania, które mają być wykonane w ramach projektu.
 • Wymagania i wytyczne: Techniczne, kreatywne i formalne wymagania, które muszą być spełnione.
 • Harmonogram: Terminy realizacji poszczególnych etapów projektu oraz ostateczny termin ukończenia.
 • Budżet: Informacje o dostępnych środkach finansowych i ich podziale na różne części projektu.
 • Załączniki: Dodatkowe materiały, takie jak referencje, przykłady inspiracji, pliki graficzne itp.

Jak Przygotować Skuteczny Brief?

Przygotowanie skutecznego briefu wymaga dokładności i uwzględnienia kilku kroków:

 • Zrozumienie projektu: Dokładnie zapoznaj się z projektem i jego celami, aby móc precyzyjnie opisać wymagania i oczekiwania.
 • Konsultacje z klientem: Przeprowadź konsultacje z klientem, aby zrozumieć jego potrzeby i oczekiwania.
 • Szczegółowy opis: Zawieraj szczegółowe informacje w briefie, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić jasność komunikacji.
 • Jasny język: Używaj prostego i zrozumiałego języka, aby każdy mógł łatwo zrozumieć zawartość briefu.
 • Weryfikacja: Po przygotowaniu briefu, zweryfikuj go z klientem, aby upewnić się, że wszystkie informacje są poprawne i kompletne.
 • Aktualizacja: Jeśli projekt się zmienia, regularnie aktualizuj brief, aby odzwierciedlał nowe wytyczne i wymagania.

Przykłady Zastosowań Briefu

Briefy znajdują zastosowanie w różnych scenariuszach projektowych:

 • Projekty graficzne: Przygotowanie briefu dla grafików zawierającego wytyczne dotyczące logo, materiałów marketingowych, stron internetowych itp.
 • Kampanie marketingowe: Briefy dla agencji reklamowych opisujące cele kampanii, grupy docelowe, przekazy marketingowe i harmonogramy.
 • Projekty filmowe: Briefy dla twórców filmów i wideo, zawierające informacje o scenariuszu, stylu, wymaganiach technicznych i budżecie.
 • Projekty IT: Briefy dla zespołów deweloperskich, określające funkcjonalności, wymagania techniczne, terminy i budżety.
 • Projekty eventowe: Briefy dla organizatorów wydarzeń, zawierające informacje o koncepcji, programie, lokalizacji, uczestnikach i logistyce.

Podsumowując, brief to kluczowy dokument w procesie projektowym, który zapewnia jasną komunikację między klientem a wykonawcą, określa cele i wymagania projektu oraz stanowi podstawę do oceny postępów i jakości wykonanej pracy. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu briefu, można zwiększyć efektywność realizacji projektów i zminimalizować ryzyko nieporozumień.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami.
Wyślij wiadomość